REALIZACJE

Utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Pińczów w okresie zimowym 2019/2020

Zleceniodawca: Urząd Miasta w Pińczowie

Zakres prac: Utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Pińczów w okresie zimowym 2019/2020 polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni

 

Referencje:

Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej nr 18 w Leśnictwie Sancygniów​

Zleceniodawca: Nadleśnictwo Pińczów

Zakres prac: Przebudowa i rozbudowa drogi leśnej na długości 2,3 km

Data rozpoczęcia prac: 03.04.2019 r.

Data zakończenia prac: 16.10.2019 r.

 

Referencje:

Remont drogi leśnej nr inw. 456/220 w Leśnictwie Włochy na odcinku ok. 2200 mb

Zleceniodawca: Nadleśnictwo Pińczów

Zakres prac:

  • remont nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, oczyszczenie nawierzchni, zagęszczenie warstwy z zamiałowaniem,
  • remont przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowanych średnicy 50 cm wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniem przepustu o długości 7m.
  • remont ścianek czołowych przepustów prefabrykowanych o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót
  • oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp wraz ze ścinaniem, wyrównaniem i zagęszczeniem poboczy na szerokości 0,5-1,0 m.

Data rozpoczęcia prac: 16.07.2018 r.

Data zakończenia prac: 28.09.2018 r.

Referencje:

Transport mas ziemno-skalnych

Zleceniodawca: Świętokrzyski Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Zakres prac: kompleksowe usługi przy zdejmowaniu nakładów oraz przewożeniu mas ziemno skalnych w kopalni Jaźwica w ilości ponad 500 tyś. m3

.

Referencje:

Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd dróg w Pińczowie

Zakres prac: dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

.

Referencje:

Remont drogi leśnej nr 343/242 oraz 346/242 w Leśnictwie Sielec

Zleceniodawca: Nadleśnictwo Jędrzejów

Zakres prac: Remont drogi leśnej nr 343/242 oraz 346/242 w Leśnictwie Sielec

Data rozpoczęcia prac: 18.09.2017 r.

Data zakończenia prac: 17.10.2017 r.

Referencje:

Remont drogi leśnej nr 3 w Leśnictwie Cierno

Zleceniodawca: Nadleśnictwo Jędrzejów

Zakres prac: Remont drogi leśnej nr 3 w Leśnictwie Cierno o długości 1,5 km

Data rozpoczęcia prac: 19.04.2017 r.

Data zakończenia prac: 30.09.2017 r.

Referencje:

Przebudowa drogi leśnej nr 125 na terenie Leśnictwa Radoszyce

Zleceniodawca: Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

Zakres prac:Przebudowa drogi leśnej nr 125 na terenie Leśnictwa Radoszyce o długości 0,9 km

Data rozpoczęcia prac: 25.04.2017 r.

Data zakończenia prac: 23.06.2017 r.

Referencje:

Budowa zakładu produkującego dzbanki i filtry do wody DAFI PRO S.A.

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Budowlane "Perfect"

Zakres prac: Wykonanie makroniwelacji terenu
Wykonanie wykopów pod fundamenty (stopy, ławy) oraz drogi
Usługi sprzętowe

Data rozpoczęcia prac: 15.07.2016 r.

Data zakończenia prac: 19.05.2017 r.

Referencje:

Przebudowa drogi pożarowej nr 5 w Leśnictwie Występa i Adamów

Zleceniodawca: Nadleśnictwo Zagnańsk

Zakres prac: 
Wykonanie mijanek na drodze leśnej w nawierzchni tłuczniowej
Wykonanie rowów
montaż przepustów

 

Referencje: